Arvonnan säännöt

Arvonnan säännöt

Näiden sääntöjen lukeminen ja hyväksyminen ovat edellytys arvontaan osallistumiselle.

  1. Arvontaan voi osallistua kuka tahansa. Arvontaan osallistuminen on ilmaista eikä edellytä minkään tuotteen tai palvelun ostamista.
  2. Arvontaan osallistuminen vaatii markkinointiluvan jättämisen. Markkinointirekisteristä voi myöhemmin jättäytyä pois omasta pyynnöstä.
  3. Kukin henkilö voi osallistua arvontaan vain kerran. Saman henkilön useammat osallistumiset poistetaan. Osallistujan tulee ilmoittaa kaikki osallistumislomakkeessa pyydetyt tiedot.
  4. Arvontaan osallistujilta kerätään yhteystiedot. Osallistumalla arvontaan henkilö hyväksyy Alma Media konsernin ja yhteistyökumppanien tuotteiden, palveluiden ja kilpailuja koskevien markkinointiviestien vastaanottamisen sähköpostitse.
  5. Arvonnan suorittaa arvonnan järjestäjä, joka on Matkapörssi/Rantapallo Oy tai Rantapallon yhteistyökumppani. Arvonnan järjestäjä vastaa kaikista arvontaan liittyvistä kuluista. Arvonnan päätyttyä voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti arvonnan suorittajan toimesta.
  6. Arvonnan palkintoja ei voi muuttaa rahaksi. Järjestäjä pidättää oikeuden vaihtaa ilmoitetut palkinnot toisiin vastaavan arvoisiin.
  7. Matkapörssi varaa oikeuden muuttaa sääntöjä tai tarvittaessa keskeyttää arvonnan perustellusta syystä. Tällaisista muutoksista tiedotetaan Matkapörssin verkkosivujen kautta.
  8. Matkapörssi ei vastaa mahdollisista arvontaan vaikuttavista teknisistä ongelmista tai muista olosuhteista.
  9. Alma Media -konsernin työntekijät eivät voi osallistua arvontaan.
  10. Näiden sääntöjen lukeminen ja hyväksyminen ovat edellytys arvontaan osallistumiselle.

Säännöt päivitetty 10.1.2017.